Algemene leden vergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar weer gehouden op een vertrouwde plaats, namelijk


Het Wapen van Reek

Nieuw Heijtmorgen 20,

5375 AK Reek,

Telefoon: 0486 420 599.


Datum: vrijdag 14 april 2023

Aanvang 13.30 uur.


Er is parkeergelegenheid bij het gemeenschapshuis, maar LET OP. Op de toegangsweg is het parkeren aan de rechterzijde alleen toegestaan voor vergunninghouders!

Tijdens de ALV moet een nieuw bestuurslid worden gekozen.
Het bestuur draagt Tek voor als het nieuwe bestuurslid.

Elk lid kan zich kandidaat stellen, de voordracht dient te worden gesteund door ten minste 10 leden.

Deze voordracht dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn gemeld.

Door Carel

Secretaris Heliantus